RODO

Obowiązek informacyjny dla klientów firmy Gawra Nieruchomości i Gawra Consilium 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję: 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych są: Gawra Nieruchomości Krzysztof Kowejsza oraz Gawra Consilium Agnieszka Kryńska z siedzibą w Szczecinie przy ul. E. Sczanieckiej 6A, emai: biuro@gawranieruchomosci.pl, tel: 503147969, 535005999. 

2. Podstawa prawna i cel przetwarzanych danych:

na podstawie art 6 ust 1b RODO:

? w celu wykonania zawartej umowy pośrednictwa

na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO):

? w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na podany adres e-mail

? w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert,

na podstawie art 6 ust 1b RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu):

? w celu prowadzenia rachunkowości,

? w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na   wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

? w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

? w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio przez nas usług (marketing bezpośredni),

? w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów).

 

3. Terminy przechowywania danych:

Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości, podatkowymi a także terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

4. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane:

Osobom, których dane osobowe są wykorzystywane przysługuje sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Sprzeciw można zgłosić mailowo na adres biuro@gawranieruchomosci.pl lub listownie na adres: Gawra Nieruchomości ul. E. Sczanieckiej 6A, 71-630 Szczecin lub Gawra Consilium  ul. E. Sczanieckiej 6A, 71-630 Szczecin.

Osobom, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) wglądu do danych osobowych

b) poprawienia danych osobowych

c) usunięcia danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) przeniesienia danych osobowych

 

Chcąc skorzystać z przysługujących praw, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych osobowych będącym przedmiotem żądania na adres mailowy adres biuro@gawranieruchomosci.pl lub listownie na ww. adres.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie przetwarzania jej danych w sposób podany pod adresem : www.giodo.gov.pl

 

5.Przekazywanie danych osobowych: 

 Dane mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie udzielonej  zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich. Do danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

6. Kontakt i informacje

Dane adresowe: Gawra Nieruchomości Krzysztof Kowejsza ul. E. Sczanieckiej 6A, 71-630 Szczecin lub Gawra Consilium Agnieszka Kryńska ul. E. Sczanieckiej 6A, 71-630 Szczecin. 

Wszelkie pytania w zakresie ochrony danych osobowych proszę kierować na adres mailowy : biuro@gawranieruchomosci.pllub listownie na ww. podany adres siedziby firm. 

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: